Centrum „Odskocznia”

Projekt Centrum Pomocy i Profilaktyki „Odskocznia”
jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze dwie edycje projektu odbyły się w  poprzednich latach 2017 oraz 2018 .

Ponad 150 osób

Udało nam się wesprzeć naszymi działaniami w sposób stały oraz kilkadziesiąt objęliśmy pomocą doraźnie.

Czas trwania zadania 01.04.2019 – 31.12.2019

Cel

Profilaktyka oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w środowiskach szczególnie zagrożonych.

Działania

  • Akademia Młodego Technika Cybermaniaka
  • Akademia Młodego Sportowca
  • Akademia Teatralna
  • Arteterapia – terapia przez sztukę – warsztaty plastyczne
  • Wieczorne warsztaty biblioterapia, filmoterapia oraz resocjalizacja z interwencją kryzysowa połączona z socjoterapią
  • Wieczorne warsztaty terapeutyczne – muzyczno-plastyczno-taneczne dla młodszych
  • W trakcie trwania projektu będą organizowane wyjścia do kina, teatru, GoJump ( świat trampolin), parku wodnego, lodowisko, klockoland – warsztaty edukacyjne
  • Cykl wyjść patriotycznych
  • Wyjazdy integracyjne
  • Mini Świetlica Środowiskowa

Na wszystkich czekają również

Indywidualne konsultacje pedagogiczne,

Indywidualne porady dla dzieci i rodziców z zakresu doradztwa edukacyjnego

Konsultacje mediatora rodzinnego

Warsztaty z zakresu cyberprzemocy – kultura warunkiem bezpieczeństwa

Warsztaty z profilaktyki ogólnej